Posted on

หาดนเรศวร หรือ หาดเขากะโหลก

ลองสัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบของหาดนเรศวรซึ่งเป็นแนวชายหาดที่ทอดตัวจากหาดปราณบุรีไปสิ้นสุดที่เขากะโหลกที่ตระหง่านอยู่ทางใต้ของชายหาด เหตุที่ชื่อว่าเขากะโหลกนั้น เนื่องจากภูเขาลูกนี้มีรูปลักษณ์คล้ายกับ กะโหลกศีรษะมนุษย์เมื่อมองมาแต่ไกล ชาวบ้านแถวนี้จึงขนานานว่าเขากะโหลกนั่นเอง สำหรับเขากะโหลก นั้นอยู่ในความดูแลของวนอุทยานท้าวโกษา Continue reading หาดนเรศวร หรือ หาดเขากะโหลก