Posted on

ไข่ตุ๋นญี่ปุ่น เมนูไข่เนื้อเนียนยิ่งกว่านุ่ม ไขมันต่ำหนักเครื่อง

เติมโปรตีนให้ร่างกายกับอาหารเย็นแคลอรีต่ำเมนูไข่ตุ๋นทรงเครื่อง สูตรจาก คุณ Rin’s Cookbook (#rinscookbook) ความพิเศษคือ ใส่น้ำซุปปลาตีผสมกับไข่ไก่ และเติมเครื่องเคราอื่น ๆ ตามชอบ Continue reading ไข่ตุ๋นญี่ปุ่น เมนูไข่เนื้อเนียนยิ่งกว่านุ่ม ไขมันต่ำหนักเครื่อง

Posted on

‘รพ.เด็ก’ คิดค้นนวัตกรรม คัดกรองโรคหัวใจพิการ

รายงานโดยธนาคารโลกในปี 2558 พบว่าอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดในประเทศไทยอยู่ที่ 7:1,000 การเกิดมีชีพ เมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย 4:1,000 และประเทศสิงคโปร์ 1:1,000 การเกิดมีชีพ ประกอบกับ องค์การอนามัยโลกได้วางเป้าหมายให้ลดอัตราการเสียชีวิตในเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปี ให้ได้มากกว่าร้อยละ 50 Continue reading ‘รพ.เด็ก’ คิดค้นนวัตกรรม คัดกรองโรคหัวใจพิการ